Misyonumuz

MİSYONUMUZ

İnsanın ilk çağlardan beri süregelen yuva ihtiyacını, ona doğal ve modern olanaklarla çevrelenmiş olarak sunmak.

Öncelikle sosyal, sportif ve kültürel aktivitelerle bağını eksiksiz kurarak, doğal yuva ihtiyacını sağlam bir zemine oturtmak.

Sonra modernlik, mimari mükemmellik ve teknolojinin akıllı kullanımıyla insanı geleceğe taşımak ve böylelikle yüceltmek.

Gelecek kuşakların doğayı korumayı öğrenecek ve öğretecek bireyler olarak yetişmesini sağlamak.

 

MODERN KEMER MARKA DEĞERLERİ

Modern kemer değerleri, faaliyet gösterdiğimiz sektörlerde, birlikte çalıştığımız müşterilerimize ve iş ortaklarımıza kattıklarımızla birlikte; koruduklarımız, geliştirdiklerimiz ve yeniden yarattıklarımız  aracılığıyla toplumumuza kattığımız değerlerin bütünüdür.

Sahip olduğumuz tüm kaynakları müşterilerimizin ihtiyaçları, beklentileri ve memnuniyetleri doğrultusunda kullanmak.

Projelerimizle şehrin çevresel, tarihsel ve kültürel dokusuna uyum sağlamak.

Yönetici kadromuz, teknik ve idari personelimiz ile çağın mimari gereklerini yerine getirerek, hitap edilen toplum değerlerine uygun yaşam alanları üretmek.

Toplumsal yaşam standartlarının iyileştirilmesine ve geliştirilmesine hizmet etmek.

İleri teknolojiyi, doğru çözüm ortaklarını, kaliteli malzeme kullanımını, titiz mimarlık ve mühendislik hizmetlerini aynı potada eriterek, tüm projelerimize uygulamak.

Sürekli üretkenlik politikamızla yeni istihdam alanları yaratarak, ekonomiye katkıda bulunmak.

Gerek doğal afetler gerek asayiş açısından güvenli yaşam alanları inşa etmek.

 

MODERN KEMER İLKELERİ

Hızlı ve kaliteli üret, yaşama değer kat.

Doğal dokuyu koru, yaşama saygı göster.

Hizmet sürekliliğini sağla, yaşama destek ol.

Bina mimarı değil, yaşam mimarı ol.

Ülke ekonomisine katkıda bulunan toplumsal sorumlulukların bilincinde ve yaşam alanları inşa ederken çevreye duyarlı bir şirket olarak;

 

KALİTE POLİTİKAMIZ

Mimariye, ilgili standartlara, teknik şartnamelere, idari ve mevzuat şartlarına, inşa tekniklerine  ve sanatına, deprem yönetmeliğine uymak.

Teknolojiyi yakından takip ederek ürün ve üretimde kullanmak.

Müşteri memnuniyetini sürekli kılmak için müşterilerin ihtiyaç ve beklentilerini dikkate almak.

Ürün teslimini söz verilen sürede gerçekleştirmek.

En değerli iç kaynağı olan çalışanlarının iş güvenliğini sağlamak için yürürlükte olan kanun ve yönetmeliklere uymak.

Her seviyede eğitimli insan kalitesine verdiği önemle çalışanlarına gerekli eğitim programlarını hazırlamak ve uygulamak.

 

ÇEVRE POLİTİKAMIZ

Proje ve üretim konusunda uzman ekibi, çözüm ortakları ve taşeronları ile çevre değerlerinin korunmasında dünya standartlarını uygulamak.

Tüm uygulama faaliyetlerini, oluşabilecek çevre kirliliğini önleyecek şekilde planlamak ve bu yönde gerekli kaynakları kullanmak.

Gelecek kuşaklara doğal ve yaşanılası yaşam alanları oluşturmak için etkin bir şekilde çalışmak

Misyonumuz